Důležité upozornění. S politováním řešíme část našeho sortimentu. Mohli jste si na webu všimnout, že více produktů zmizelo. Je to opravdu zapeklitá situace a je nám líto, že v současné době se sortiment musel takto zúžit. Není to naše vina. Je to z nařízení EU a bylo naší povinností tyto produkty stáhnout z prodeje. Řešíme to a snažíme se co nejrychleji situaci zvládnout. Děkujeme za Vaši trpělivost. Je možné se kdykoliv na nás obrátit s Vašimi dotazy. Ještě jednou se omlouváme, držte nám palce, Doteky orientu.

Reklamační list

REKLAMAČNÍ LIST

1. DODAVATEL: Savannah Natural products s.r.o.

Opletalova 25, Praha 1, 110 00         

2. REKLAMUJÍCÍ: 

jméno:

adresa:

tel:

e-mail:


3. Reklamované zboží a Váš popis závady:

4. Doklad o dodávce reklamovaného zboží:
faktura č.:                                                                  ze dne:

5. Zjištěná závada:

6. Navrhovaný způsob reklamace:

7. Datum přijmutí zboží do reklamčního řízení:
a) oprava zboží
b) výměna zboží
c) vrácení peněz
d) jiný (popište)

8. Vyřizuje:
Reklamace vyřízena dne:
Způsobem:

9. Razítko a podpis reklamujícího: 

 

Pokyny pro vyplnění:

1.Text si zkopírujte.

2. Vyplňte bod 2.,3., 4., 5., 9.

3. Zkopírujte a zašlete s reklamovaným zbožím na adresu prodávajícího.

Nebo

4. Přjďte osobně se reklamovaným zbožím a reklamačním listem, popřípadně vyplníme reklamační list na místě.

Děkujeme,

Doteky orientu