Důležité upozornění. S politováním řešíme část našeho sortimentu. Mohli jste si na webu všimnout, že více produktů zmizelo. Je to opravdu zapeklitá situace a je nám líto, že v současné době se sortiment musel takto zúžit. Není to naše vina. Je to z nařízení EU a bylo naší povinností tyto produkty stáhnout z prodeje. Řešíme to a snažíme se co nejrychleji situaci zvládnout. Děkujeme za Vaši trpělivost. Je možné se kdykoliv na nás obrátit s Vašimi dotazy. Ještě jednou se omlouváme, držte nám palce, Doteky orientu.

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Pro odstoupení od kupní smlouvy máte možnost použít předvyplněný formulář.
Po vyplnění text zkopírujte a zašlete nám mailem.

 

podle ustanovení § 1818 a 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(„Občanský zákoník“) („Odstoupení“)

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

(„Spotřebitel“)

a

Jméno a příjmení: Savannah Natural Products s.r.o.

Opletalova 25, Praha 1, 11000

(„Podnikatel“)

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Spotřebitele

Vážení,

dne [∙] jsem s Vámi prostřednictvím e-shopu umístěném na internetových stránkách: www.dotekyorientu.cz uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží, jehož specifikaci uvádím níže.

1. Druh zboží: 

2. Číslo objednávky: 

3. Číslo prodejního dokladu:

4. Den převzetí zboží: 

Jelikož byla kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, využívám svého práva dle § 1818 a § 1829 odst. 1 a násl. Občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy.

Kupní cenu požaduji vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

Za pochopení mého rozhodnutí předem děkuji.

Místo:

Datum:

Jméno spotřebitele: